A A A A A

Stihove dana

1 Korinæanima 6:19
Što? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga te niste svoji?