A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 1:13
Zato opašite bokove svoga uma, budite trezveni i do kraja se nadajte milosti koja će vam se donijeti pri otkrivenju Isusa Krista.