A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:17
Ali hvala Bogu da ste, iako ste bili sluge grijeha, od srca poslušali onaj oblik nauka koji vam je predan