A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:15
Ali ako vi ne opraštate ljudima njihove prijestupe, ni Otac vaš neće oprostiti vaše prijestupe.