A A A A A

Stihove dana

Efežanima ๖:๑๒
Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vladara tame ovog svijeta, protiv zlih duhova u visinama.