A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 6:10
Kad dakle imamo priliku, činimo dobro svima, a osobito onima koji su domaći u vjeri.