A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:1
Pazite da svoj milodar ne dajete pred ljudima, da bi vas oni vidjeli; inače nemate nagrade od svoga Oca koji je u nebu.