A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 5:8
Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.