A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 5:5
A nada ne postiđuje, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je darovan.