A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 28:31
propovijedajući kraljevstvo Božje i učeći ono što se odnosilo na Gospodina Isusu Kristu sa svim uvjerenjem, nesmetano.