A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 5:30
Bog otaca naših uskrsnuo je Isusa, kojega ste vi pogubili tako da ste ga objesili na drvo.