A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 5:29
Tada su im Petar i drugi apostoli odgovorivši rekli: “Treba biti poslušan Bogu više nego ljudima.