A A A A A

Stihove dana

Luki 5:27
A poslije toga izašao je i opazio poreznika imenom Levi gdje sjedi u poreznom uredu te mu rekao: “Slijedi me!”