A A A A A

Stihove dana

Luki 5:26
I sve je obuzelo divljenje te su slavili Boga i ispunili su se strahom, govoreći: “Danas smo vidjeli nešto neobično!”