A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 5:23
A sâm Bog mira neka vas potpuno posveti. I molim Boga neka se cjelovito vaše biće, duh i duša i tijelo, besprijekorno sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista.