A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 5:17
Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje; staro je nestalo, gle, sve je novo nastalo.