A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 1:8
Jer od vas je odjeknula riječ Gospodinova, ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se i na svakom mjestu proširio glas o vašoj vjeri koja teži k Bogu, tako da nam ne treba ništa govoriti.