A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:9
I što ste i naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni, to činite! I Bog mira bit će s vama.