A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 4:7
Jer nas Bog nije pozvao na nečistoću, nego na posvećenje.