A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 4:4
Ali kad je došla punina vremena, poslao je Bog svoga Sina, rođenog od žene, postavljenog pod Zakon,