A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 4:3
Jer ovo je volja Božja: vaše posvećenje, da se suzdržavate od bludništva,