A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 4:25
koji je predan zbog naših prijestupa i uskrsnut radi našega opravdanja.