Instagram
English
A A A A A
Stihove dana
1 Ivanu 4:21
I ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega.