A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:13
Sve mogu po Kristu koji me osnažuje.