A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 4:11
Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi, neka to čini sposobnošću koju daje Bog, da bi se u svemu proslavio Bog po Isusu Kristu. Njemu neka je hvala i moć uvijek i zauvijek! Amen.