A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 4:10
U ovome je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega da bude pomirnica za naše grijehe.