A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 1:9
Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.