A A A A A

Stihove dana

Kološanima ১:১৮
On je i glava tijela, crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih, da bi u svemu on imao prvenstvo,