A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 2:20
S Kristom sam razapet; ipak živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim u tijelu, živim po vjeri Sina Božjega koji me je ljubio i dao sebe samoga za mene.