A A A A A

Stihove dana

Efežanima 6:24
Milost neka bude sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista, u iskrenosti! Amen.