A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 2:5
Neka u vama bude ona misao koja je i u Kristu Isusu,