A A A A A

Stihove dana

Kološanima 2:6
Kako ste dakle primili Krista Isusa Gospodina, tako u njemu hodite: