A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 5:6
Ponizite se, dakle, pod silnom rukom Božjom, da vas on uzvisi u pravo vrijeme.