A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 6:6
Neka onaj koji je poučavan u Riječi dijeli sva dobra s onim koji poučava!