A A A A A

Stihove dana

Luki 2:29
“Gospodaru, sad u miru otpuštaš slugu svoga po riječi svojoj,