A A A A A

Stihove dana

Ivanu 3:20
Jer svaki koji čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu da se ne prekore djela njegova.