A A A A A

Stihove dana

Ivanu 1:14
I on, Riječ, tijelom je postao i nastanio se među nama; i promatrali smo slavu njegovu, slavu kao jedinorođenoga od Oca, punog milosti i istine.