A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:12
A Izaija nadalje govori: “Bit će korijen Jišajev, i onaj koji se podiže da bi vladao Poganima; u njega će se Pogani uzdati!”