Instagram
English
A A A A A
Stihove dana
Galaæanima 4:4
Ali kad je došla punina vremena, poslao je Bog svoga Sina, rođenog od žene, postavljenog pod Zakon,