A A A A A

Stihove dana

Ivanu 1:4
U njemu je bio život i život je bio svjetlo ljudima.