A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 3:6
koji nas je i osposobio za poslužitelje Novog zavjeta; ne slova, nego duha, jer slovo ubija, a duh oživljuje.