A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 13:1
Neka se svaka duša pokorava višim vlastima! Jer nema vlasti osim od Boga; i vlasti koje postoje od Boga su određene.