A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 16:27
jedinome mudrom Bogu, po Isusu Kristu, slava zauvijek! Amen.