A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 2:15
Ne ljubite svijet ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, ljubav Očeva nije u njemu.