A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima ๕:๒๑
Jer ga je on učinio grijehom za nas, njega koji nije upoznao grijeha, da mi u njemu postanemo pravednost Božja.