A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 2:1
Potičem, dakle, prije svega, da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja, zahvaljivanja za sve ljude,