Instagram
English
A A A A A

Stihove dana

2 Timoteju 1:12
Zbog tog razloga to i podnosim, ali se ne stidim jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan sačuvati za onaj dan ono što sam mu povjerio.