A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 1:20
prema mojoj čežnji i nadi da se ni u čemu neću postidjeti, nego će se sa svom hrabrošću kao i uvijek, tako i sada, Krist uzveličati u mojem tijelu, bilo kroz moj život ili kroz smrt.