A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:1
Dakle, mi jaki moramo nositi slabosti slabih, a ne sami sebi ugađati.