A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 8:37
Ali u svemu ovom i više nego pobjeđujemo po onomu koji nas je ljubio.